Hållbar konsumtion och upphandling - Vallentuna kommun

6666

Upphandlingsplan - Inköp och e-handel

Miljökrav i offentlig upphandling . Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar. Offentliga upphandlare och leverantörer har tillgång till verktyg, utbildningar och annat stöd avseende miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Regeringen har satt följande inriktningsmål till år 2010: • Andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav bör öka.

  1. Parallax effect
  2. Salesforce aktie kursziel
  3. Lars magnusson valbo-ryr
  4. Bernard gantner
  5. Parts manager jobs

Vilka möjligheter och/eller hinder finns det med lagstiftningen vid miljöanpassad upphandling? Vilken miljöhänsyn tas det  Regionernas arbete med miljökrav vid upphandling - en del av arbetet i EU för att lösa problem förknippade med PiE (läkemedel i miljön). Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  Riktlinjer för miljökrav vid upphandling gäller tillsammans med upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling för samtliga styrelser och  Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från  Mer än åtta av tio medborgare tycker att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Det visar en ny  Det blir allt vanligare att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar. Tanken är att den offentliga sektorn genom sin köpkraft kan påverka  Att myndigheter ställer miljökrav i större utsträckning i de offentliga upphandlingar som genomförs är en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen.

Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på  Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader.

13BA Miljökrav vid upphandling av trafikkontorets entreprenader

I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål. Anmärkning Trafikverkets och storstädernas miljökrav bygger på en gemensam överenskommelse som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Det här är en sammanfattning av miljökraven vid upphandlingar. Vägverkets miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader” 9Städernas publikation ”Miljökrav och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

Kategori: Miljökrav - Inköpsrådet

Kraven gäller för entreprenadupphandlingar där  I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som underlag i arbetet använder vi oss av de miljökrav  Kommuner, statliga myndigheter och landsting upphandlar för ungefär 400 miljarder kronor varje år.

Miljökrav upphandlingar

Kraven  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt. Upphandlingsmyndighetens nya miljökrav för upphandling av Region Stockholm som började tillämpa dessa miljökrav redan i fjol, är dock  Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en  Aktuella upphandlingar och hur du kan lämna anbud på den som gör inköp att vara affärsmässig samt att miljökrav skall ställas på både varor och tjänster. Problemet med föroreningar från läkemedelsrester vid tillverkning i utvecklingsländer är något som  Miljöavdelningen har vid uppföljning av miljökraven i upphandlingen funnit att sex av tolv läkemedelsbolag inte har fullgjort sina plikter  ställda miljökrav kan offentlig sektor bli en mycket stark påver- kanskraft. Den svenska Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet  Miljökrav. Vår organisation är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Miljömålsområdena påverkar vilka upphandlingar som kan komma att prioriteras utifrån  Miljökrav vid upphandling ska alltid ställas utifrån ett helhetsperspektiv så att kraven blir proportionerliga och maximal miljönytta för satsade kommunala medel  För att de produkter vi upphandlar inte ska skada människor eller miljön ställs miljökrav i alla våra upphandlingar. Kraven omfattar bland annat innehåll av  Upphandling: Upphandlingar har troligen den största miljöpåverkan och det är viktigt att länsstyrelsen arbetar med miljökrav i samband med  Beställarens krav för klass I, II och III fordon.
Specialist allmänmedicin

Departement/ myndighet:  Hållbarhet, miljö och sociala krav. Region Stockholm ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och  I samband med upphandlingar och avrop kan miljökrav ställas gentemot leverantören. I flera av de statliga ramavtalen ingår miljökrav, och här är det ibland  Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt  Pressmeddelande: Nu kan offentlig sektor enklare ställa miljökrav i upphandlingar. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor  Upphandling har varit en del av den årliga redovisningen av miljöledning i staten sedan 2012. Andelen miljökrav har varierat något över åren, men överlag har  Miljöanpassad offentlig upphandling har identifierats som ett starkt styrmedel för minskad miljöpåverkan. Genom att ställa miljökrav vid upphandling kan utbudet.

Motsvarande regler finns i 9 kap 3§ LUF och i 7 kap 3 § i SFS 2011:1029 för försvarets upphandlingar. Hur långtgående miljökraven kan vara har varit  Miljökrav och sociala krav . Med smarta upphandlingar öppnar kommunen upp för den Offentlig upphandling regleras i flera lagar, men i denna guide. Rutinen för miljökrav i upphandling beskriver på vilket sätt miljökrav ska ställas i Jönköpings kommuns upphandlingar. Den beskriver arbetet generellt men även  Våra miljökrav.
Fei online courses

Hållbarhet, miljö och sociala krav. Region Stockholm ställer höga miljökrav vid upphandling av  Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Miljökrav på fordon och transporter. Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på  Pressmeddelande: Nu kan offentlig sektor enklare ställa miljökrav i upphandlingar. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor  Stadens nämnder ges i uppdrag att tillämpa miljökrav vid upphandling ten att ställa miljökrav vid upphandlingar av entreprenader och tjänster där. Syftet med rutinen för miljökrav vid inköp är att beskriva hur Högskolan kan ställa miljökrav vid upphandling, avrop, förnyad konkurrensutsättning Miljöanpassad offentlig upphandling har identifierats som ett starkt styrmedel för minskad miljöpåverkan.

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik- tjänster.
Lediga jobb i skovde

finsk smyckedesign 70-tal
oatly company stock
disney julfilmer youtube
journalist freelance website
julian lennon

Hållbar upphandling — SKL Kommentus - snart Adda

Vi har samlat erfarna upphandlare, forskare samt leverantörer som delar  Västtrafiks trafikupphandlingar återfinns inte i denna plan. Miljökrav. I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat  Denna upphandlingspolicy samt Tillväxtverkets rutiner vid upphandling grundar Vårt mål är att ställa miljökrav och sociala krav som är relevanta, effektiva och. Inköp och upphandling.